Logo

Velkommen

Socio Media Education Experiment er et aktionsforskningsprojekt om sociale medier i undervisning. Projektets mål er at finde ud af, hvordan man kan skabe god undervisning i det nye digitale mediemiljø med sociale medier som fx Twitter og Facebook. Læs om aktionsforskningsprojektet under menuen 'Baggrund'.

2016

Nyudgivelse: Undervisningsfællesskaber og læringsnetværk i den digitale tidsalder. Bogen undersøger den digitale medierevolutions betydning for undervisning og læring og udspænder, på basis af SME-eksperimentet, teorien om at internettet gennem tre bølger vil forvandle undervisning. http://www.u-p.dk/default.asp?product=298

 

 

Bogen er den anden i en trilogi, der undersøger den digitale revolutions betydning for undervisning og læring. Den handler om, hvordan fællesskab og netværk forandrer sig i forhold til undervisning og læring med overgangen til den digitale æra. Undervisningen har ændret sig markant fra tiden før internettet til i dag. Før var man som elev dybt afhængig af sit læringsværk uden for skolen. Med de sociale medier behøver dette ikke længere at være tilfældet, idet man nu kan have skolefællesskabet med hjem. Samtidig har man sine netværk med i skole, der lige som spil og anden underholdning kan trække elevernes opmærksomhed væk fra undervisningen. 
Dette kan betyde, at eleverne danner hemmelige netværk, hvor de bl.a. plagierer og udveksler resultater, på måder, der deler eleverne op i forskellige snydenetværk. I bogen argumenteres der for, at dette ikke behøver at være tilfældet. Hvis ikke netværkene forbydes kan de trækkes ind i fællesskabet og eleverne kan lære at bygge videre på andres opgaver med lovlige akademiske metoder i fællesskab. 
Overordnet set beskriver bogen en udvikling, hvor de digitale medier oversvømmer skolen i tre bølger. 


I den første bølge trækkes opmærksomheden væk fra undervisningen. 
I den anden bølge begynder lærerne at anvende sociale medier i deres undervisning, hvilket både giver bedre undervisning og lærer eleverne at bruge de nye medier til faglige formål. 
I den tredje og sidste bølge begynder lærerne sammen med deres elever at bruge internettet til at skabe interaktion med eksterne personer (fx forfattere, mennesker i andre lande, politikere osv.), hvilket både ser ud til at styrke undervisningen, gøre den mere tidssvarende, samt udvide elevernes læringsnetværk og udvikle dannelse. 


Selv om fokus er gymnasiets befolkning af lærere og elever, så er bogen relevant for ALLE, der interesserer sig for undervisning, læring, menneskesyn, dannelse, samfund og den igangværende medieundervisning.

2015

Mini forelæsning om sociale medier i undervisningen holdt i regi af gymnasiepædagorikum:

 http://videoportal.sdu.dk/#player/13263

2014

En måde at få indblik i projektet på er at se denne Youtube videocast fra SME-eksperimentets afslutningskonference: 

Manchet fra konferencedagen:

Opkobling 24:7 har betydning for læringsudbyttet
Undervisningen foregår i dag i et flimrende digitalt mediemiljø, hvor elever og lærere på internettet kobler sig til hinanden – og alt muligt andet – via computere, smartphones og tablets. Hør, hvad det betyder for undervisningen, samværet og læringen – og hvordan man som leder, lærer og elev hensigtsmæssigt kan forholde sig til denne medieudvikling.

Fra forbud og ligegyldighed til bedre undervisning, faglighed og mindre distraktion
Konferencens udgangspunkt er Socio Media Education-eksperimentet (SME), der er Danmarks hidtil mest dybdegående projekt om sociale medier i undervisningen. Vi har i projektet taget udgangspunkt i, at vi ikke kan rulle udviklingen tilbage og har via en lang række aktioner og en filosofi om at undgå forbud og ligegyldighed over for medierne opnået en række erfaringer, som vi gerne vil dele og diskutere med skoleverdenen.
Til sommer har SME-eksperimentet været i gang i tre år, hvor en gymnasieklasse og dens lærere fra begyndelsen har udført utallige aktioner for vha. de nye medier at finde bedre undervisningsformer, øge den faglige deltagelse – og samtidig reducere distraktionen.

2013

Den første bog om projektet:

 

Sociale medier i gymnasiet – mellem forbud og ligegyldighed

Link til hvor bogen Sociale medier i gymnasiet: Mellem forbud og ligegyldighed kan købes på up.dk.

Bagsidetekst
Denne bog rapporterer om første år af Socio Media Education eksperimentet, der tematiserede den konkrete udfordring det er at etablere en god it-kultur i en gymnasieklasse. Baseret på resultaterne undersøger bogen, både hvordan man kan skabe en god it-kultur i en klasse, og hvordan man kan forbedre deltagelse, opmærksomhed og engagement gennem brug af sociale medier i undervisningen. Herudover behandles spørgsmålet om, hvordan lærere kan blande sig positivt uden forbud eller ligegyldighed i forhold til elevernes mediebrug.

På baggrund afnationale og internationale forskningsresultater defineres og diskuteres de vanskeligheder og muligheder, som de nye medier bringermed sig i forhold til undervisningen.

Bogen placerer sig, set som forskningsrapport, centralt i debatten om, hvordan vi etablerer rammerne for den enkeltes it-dannelse og en god it-kultur i klasserne i vores uddannelsesinstitutioner.

Bogen henvender sig til alle undervisere – i folkeskolen, på gymnasier og på universiteter, der har indset, at det ikke nytter noget at gemme sig for medierevolutionen eller at formene den adgang til klasseværelset. Hertil henvender bogen sig til vore fagfælder der arbejder i samme problemfelt, til uddannelsesledere der er opmærksomme på problemstillingen og gerne vil vide mere om muligheder og faldgruber. Hertil henvender bogen sig til universitetsstuderende og andre der interesserer sig for tidens rivende medieudvikling og som gerne vil have såvel teori, forskningsoverblik som konkrete empiriske resultater til sin rådighed.

Link til anmeldelse af bogen: http://blogomalt.blogspot.dk/2013/12/mellem-forbud-og-ligegyldighed.html 

Attachments:
Download this file (SME_plakat_endelig2.pdf)Invitations platkat[Download invitations platkat her]261 kB

Login Form


SMEE twitter feed

 

SME publikationer