Logo

Publikationer

Her kan du finde links til den forskning der omgiver Socio Media Education Experiment. Publikationer er inddelt ud fra format.

Tække, J. og Paulsen, M. (2016). Undervisningsfællesskaber og læringsnetværk i den digitale tidsalder. København: Unge Pædagoger.  http://www.u-p.dk/default.asp?product=298

Tække, J. og Paulsen, M. (2016). Bildung in the Digital Medium Environment. Paper toThe Third ISA Forum “The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World.” RC 51, Sociocybernetics. Vienna, Austria, 10-14 July 2016. http://pure.au.dk/portal/files/100977103/Paper_RC51_2016_Taekke.pdf

Tække, J. og Paulsen, M. (2016). Digitalisation of education - the theory of the three waves. Paper for Nordic Sociological Association: Knowledge-Making Practices and Sociology’s Global Challenge. 11-13 August 2016, Helsinki, Finland. (NOTE da dette paper er indsendt som artikelforslag til et tidsskrift, er det endnu ikke offentligt tilgængelig, men hvis du henvender dig kan vi sende det til dig personligt).

Tække, J. & Paulsen, M, (2016). Sociale medier og ulovlige netværk i gymnasieskolen. MedieKultur, Vol. 31, Nr. 59, 2016, s. 115-132. Direkte link: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/18597/20288?acceptCookies=1

Tække, J. & Paulsen, M, (2016). Steering of Educational Processes in a Digital Medium Environment. in Journal of Sociocybernetics, Vol. 13, Nr. 2, 2016, s. 72-83. Direkte link: https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/rc51-jos/article/view/1175/1054

Tække, J. og Paulsen, M. (2015). Digital dannelse  – Udfordringer, erfaringer og perspektiver fra Randers HF og VUC. København: Unge Pædagoger.

Tække, J. & Paulsen, M, (2015). Vi kunne ønske os – om sociale medier i grundskolen. I tidsskriftet: Liv i skolen nr. 2, maj 2015, 1. Årgang.

Tække, J. & Paulsen, M, (2015). The three waves of the Internet – From closed to open classrooms - the evolution of educational communities within the digital medium environment. Paper for the NordMedia 2015 conference: Media Presence – Mobile Modernities University of Copenhagen 13 – 15 August. Division 5 Media Literacy and Media Educationhttp://pure.au.dk/portal/files/89313758/NordMedia_2015_Paulsen_T_kke.pdf

Tække, J. (2015). How to Steer and Lead Educational Processes in a Digital Medium Environment? Paper for the 13thINTERNATIONAL CONFERENCE OF SOCIOCYBERNETICS:“Sociocybernetics Facing Turbulent Times: Media, Politics and Societies”. From 28th to 3rd July 2015 at the University of Zaragoza, Spainhttp://pure.au.dk/portal/files/89317313/RC_51_2015_Jesper_T_kke.pdf

Tække, J. (2014). Styring og ledelse af undervisning i det digitale mediemiljø. Paper til Skandinavisk Luhmann-forums seminar 2014: Politik, styring og ustyrlighed. Aarhus d. 28. November 2014. http://pure.au.dk/portal/files/83426938/Luhmann_seminar_2014_JT.pdf

Tække, J. (2014). Undervisningsteknik i lyset af Heidegger og Luhmann. Paper til Dansk Filosofisk Selskabs årsmøde fredag d. 7. – lørdag d. 8. marts 2014 på Aalborg Universitet.http://pure.au.dk/portal/files/71318283/T_kke_paper_om_teknikfilosofi_til_Filosofisk_selskab_2014.pdf

Socio Media Education konference. Streaming fra konferencen om forskningsprojektet: https://www.youtube.com/watch?v=J0Uy1hL8Qeg

Tække, J & Paulsen, M. (2014). Hybridisation of Education : leaving the Echo room.. Paper presented at Hybrids - Observed with Social Systems Theory, Dubrovnik, Kroatien.:  http://pure.au.dk/portal/files/74830460/Hybridisation_of_Education_Taekke_og_Paulsen_2014.pdf

Tække, J. og Paulsen, M. (2013) Sociale medier i gymnasiet - mellem forbud og ligegyldighed. Bog 1 om Socio Media Education eksperiementet. København: Forlaget Unge Pædagoger. Ca. 400 sider. http://www.u-p.dk/default.asp?product=278

Tække, J. og Paulsen, M. (2013). Social Media and Teaching - Education in the new media environment. Paper to the 40th anniversary Nordmedia conference: Defending democracy. Oslo and Akershus University College, 8-11 August 2013. http://pure.au.dk/portal/files/54508198/Social_Media_and_Teaching._Taekke_and_Paulsen.pdf
 
Tække, J. & Paulsen, M. (2013). Social Media and the Hybridization of Education. in Cybernetics & Human Knowing, Vol. 2o, Nr. 1-2, 2013, s. 141-158. Link to abstract: http://www.chkjournal.org/index.php/component/webjournal/?view=publication&cid=554

Tække, J. og Paulsen, M. 2012: Sociale medier og det nye undervisningsmiljø. i tidsskriftet Unge pædagoger. nr. 4-2012. pp. 28-36: www.u-p.dk/default.asp?productcategory=2&sort=&serieid=&year=2012

Tække, J. & Paulsen, M. 2012: The challenge of social media – between prohibition and indifference in the classroom. Conference Paper for the Thirteenth Annual Convention of the Media Ecology Association: The Crossroads of the Word. 710 June 2012 Manhattan College Riverdale, New York:
www.pure.au.dk/portal/files/45108803/MEA_2012_Taekke.pdf

Tække, Jesper & Paulsen, Michael 2012: Attention to Attention - Reflexions on new Media in Education. Paper to The Danish Conference of Sociology: Troubled Identities. 19 – 20 January 2012. Aarhus University. Working group: self-referential systems and network communication:
www.pure.au.dk/portal/files/43983449/Attention_to_attention.pdf

Tække, Jesper & Paulsen, Michael 2010: Trådløse netværk og sociale normer. i Norsk Medietidsskrift 17, nr. 1, pp. 16 - 45:
www.idunn.no/ts/nmt/2010/01/art01

Tække, J., Paulsen, M.E. 2010: Digitale medier og magt i undervisningen. I Dansk Sociologi, vol. 3 nr. 21, s. 29-48.

Tække, Jesper 2010. Fra klasseværelse til chatværelse. lille artikel til Kommunikationsforum:
www.kommunikationsforum.dk/artikler/fra-klassevaerelse-til-chatvaerelse

Paulsen, Michael & Tække, Jesper 2009: Om den uformelle (mis)brug af medier i det formelle uddannelsessystem. i Mediekultur vol 46, Journal of media and communication research.

Paulsen, Michael & Tække, Jesper 2009: Nye medier og magt i den aktuelle undervisning? Konference paper til Nord Media 2009 konference i Karlstad: Rethinking Media and Communication Ontologies 13th - 15th of August.

 

Tække, Jesper 2011, video podcast af Jespers besvarelse af Medie-attacks 5 spørgsmål:

Se også www.facebook.com/MEDIEATTACK

 


Login Form


SMEE twitter feed

 

SME publikationer